مزايده فروش ضايعات

30 مرداد 1401 ساعت 09:05

محتوای مقاله

شرایط عمومی مزایده

فروش ضایعات فولادی و مازاد بر نیاز مجتمع ذوب آهن فولاد خزر مهر ماه 1398


به استناد آگهی مزایده مندرج در روزنامه کثیرالانتشار از شما دعوت میگردد با مطالعه دقیق و کامل و رعایت شرایت مندرج دراسناد مزایده در آن شرکت و قیمت پیشدهادی خود را اعلام فرمایید .

لينك دانلود فايل اسناد مزايده !!